Guidade visningar

Reguljära visningar dagligen 1 juni t o m 31 augusti, max fem personer per visning. Tid: 45 min. Biljetter säljs enbart i slottets entré.  Pris: 120 kr för vuxen, fritt upp till 19 år.

Visningarna startar var 15:e minut med start kl 11. Sista visningen startar kl 16:15.

Svensk visning: 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15
Engelsk visning: 12:15, 15:15
Kulturhistorisk utevisning: 12:00, 15:00

Med reservation för ändringar.

Bokade gruppvisningar, max fem personer per grupp:

Dagtid vardagar 
2100 kronor

Kvällstid från klockan 17 och helger
3100 kronor

Skola (avser förskola, grundskola, gymnasium, SFI, folkhögskola, högskola och universitet)
800 kronor totalpris per klass året om

Gör en bokningsförfrågan

Corona-anpassad verksamhet

Såhär har vi anpassat museet efter Folkhälsomyndighetens råd