Skolprogram

Åk 4-6
Åk 7-9
Gymnasium

Historia och Samhällsvetenskap

Wrangel – en familj under stormaktstiden

Carl Gustaf Wrangel och hans hustru Anna Margareta von Haugwitz fick tillsammans elva barn. Utifrån familjens öden målar vi upp en bild av livet under stormaktstiden. Vad vann Sverige och vad förlorat i det 30-åriga kriget? Sönerna fostrades till bildade krigare, men vad förväntades av döttrarna? Hur var det med kvinnornas ställning, kunde Anna Margareta ta del av godsets skötsel?

Programmet ger en inblick i verkligheten bakom stormaktstidens myter.

Från greve till medborgare

Skoklosters historia är på alla sätt en återspegling av Sveriges. Vi har gått från att säga ”Ers Excellens Herr Greve” till ”Du” på bara två generationer. Hur gick det till? Följ med på en vandring där demokratins framväxt är i fokus.

Krigets skördar

Carl Gustaf Wrangel var en av dem som tjänade en förmögenhet på att Sverige blev en stormakt. Skoklosters slott är ett synligt bevis på rikedomen. Visningen lyfter fram de ekonomiska aspekterna av samhället för fyrahundra år sedan.

Guds avbild

På Skoklosters slott finns hundratals porträtt på både män och kvinnor. Hur man vill bli framställd skiljer sig åt från tid till tid. Är det verkligen så manligt med rosa kläder och spetskrage? Vi gör en rundvandring i slottet för att undersöka maskulinitetens och feminitetens olika gestaltningar.

Boka skolvisning

Boka genom att göra en bokningsförfrågan.