En vuxen och två barn som skriver med fjäderpenna

Skolprogram

För elever i årskurs 4 till 9 samt gymnasiet

Varje program i sin grundform tar cirka en timme. Visningarna med koppling till bildämnet kan kombineras med kreativ verksamhet i samma linje som programpunkten och tar då ungefär en och en halv timme. För att få en optimal upplevelse kan du gärna kontakta oss för en programpunkt utformad efter din egen klass.

Pris skolprogram 

Skolprogrammen kostar 800 kronor. När kreativ verksamhet ingår tillkommer en kostnad för arbetsmaterial. 

Historia/Samhällsvetenskap

Wrangel – en familj under stormaktstiden

Carl Gustaf Wrangel och hans hustru Anna Margareta von Haugwitz fick tillsammans elva barn. Utifrån familjens öden målar vi upp en bild av livet under stormaktstiden. Vad vann Sverige och vad förlorat i det 30-åriga kriget? Sönerna fostrades till bildade krigare, men vad förväntades av döttrarna? Hur var det med kvinnornas ställning, kunde Anna Margareta ta del av godsets skötsel?

Programmet ger en inblick i verkligheten bakom stormaktstidens myter.

Från greve till medborgare

Skoklosters historia är på alla sätt en återspegling av Sveriges. Vi har gått från att säga ”Ers Excellens Herr Greve” till ”Du” på bara två generationer. Hur gick det till? Följ med på en vandring där demokratins framväxt är i fokus.

Krigets skördar

Carl Gustaf Wrangel var en av dem som tjänade en förmögenhet på att Sverige blev en stormakt. Skoklosters slott är ett synligt bevis på rikedomen. Visningen lyfter fram de ekonomiska aspekterna av samhället för fyrahundra år sedan.

Guds avbild

På Skoklosters slott finns hundratals porträtt på både män och kvinnor. Hur man vill bli framställd skiljer sig åt från tid till tid. Är det verkligen så manligt med rosa kläder och spetskrage? Vi gör en rundvandring i slottet för att undersöka maskulinitetens och feminitetens olika gestaltningar.

Bild

Med stiftet mot stjärnorna. I Skoklosters slotts bibliotek finns bland annat ritningsövningar från unga adelsmän. Teckningen var nämligen en av grunderna till en framgångsrik karriär. Vi botaniserar bland ritböcker och förlagor samt diskuterar teckning ur ett historiskt perspektiv.

Förlaga, kopia, original.

Idag sätter vi störst värde på ett original. Men vad är vad och vad är egentligen viktigt? Visningen tar upp frågan om en bilds innehåll och form.

Geografi

Gloria mundi – världens härlighet.

Skokloster har en av de mest välfyllda samlingarna av atlasverk, kartor, glober och mätinstrument från 1600-talet. Föremålen tillverkades dels för sin skönhets skull och dels för politiska syften. Fokus för denna visning är kartografi som konstform och kolonialism.

Svenska

Ich bin Schwede

Sveriges invånare talade många olika språk på 1600-talet. I Skoklosters bibliotek finns böcker på svenska, tyska, finska, franska, latin och engelska. Visningen handlar om att språkkunskaper även är mode. Människor identifierar sig genom språk. Men hur?

Ser det konstigt ut?

Om handstilar och tryckbokstäver. Vi tittar närmare på böcker och manuskript i Skoklosters bibliotek och diskuterar hur man stavar och skriver.

Du är en skälm och en slubber!

Ett program med språket som världsbild i fokus. Vissa av de ord som användes för inte så länge sedan anses idag vara kränkande. Hur har synen på kränkande ord förändrats över tid? Vad gör språket med oss och vad gör vi med språket?

Religionsvetenskap

En Gudi behagelig gärning

För fyrahundra år sedan var det i sin ordning att avrätta en gudsförnekare. Ännu tvåhundra år sedan var det helt naturligt att landsförvisa den som bytte religion från ”den sanna läran”. Visningen vill berätta om hur skilda tider har haft olika syn på hur Gud skulle blidkas.

Vad är en rättrogen?

Världens religioner innehåller ofta spänningar mellan teori och praktik. Hur såg situationen ut i Sverige för några hundra år sedan? Vi hade stränga religionslagar men samtidigt fanns det personer i samhällsbärande ställning som tänkte och trodde annorlunda.
Övrigt

Efter Herr Architektens dessin

Skoklosters slott har en unik dokumentation kring byggnationen: plan- och elevationsritningar, arkitektmodell, korrespondens mellan byggherren och byggmästaren samt en mängd verktyg och en ofullbordad del av slottet. Visningen ger er en inblick i byggnadskonstruktion för fyrahundra år sedan.