Skolprogram

Åk 4-6
Åk 7-9
Gymnasium

Religionsvetenskap

En Gudi behagelig gärning
För fyrahundra år sedan var det i sin ordning att avrätta en gudsförnekare. Ännu tvåhundra år sedan var det helt naturligt att landsförvisa den som bytte religion från ”den sanna läran”. Visningen vill berätta om hur skilda tider har haft olika syn på hur Gud skulle blidkas.

Vad är en rättrogen?
Världens religioner innehåller ofta spänningar mellan teori och praktik. Hur såg situationen ut i Sverige för några hundra år sedan? Vi hade stränga religionslagar men samtidigt fanns det personer i samhällsbärande ställning som tänkte och trodde annorlunda.

Efter Herr Architektens dessin
Skoklosters slott har en unik dokumentation kring byggnationen: plan- och elevationsritningar, arkitektmodell, korrespondens mellan byggherren och byggmästaren samt en mängd verktyg och en ofullbordad del av slottet. Visningen ger er en inblick i byggnadskonstruktion för fyrahundra år sedan.