• Bild av golvmosaik från Caracallas termer.
    En liten mosaikbit med en dramatisk historia.
  • Bild av golvmosaik från Caracallas termer.
    Den lilla mosaikbiten, längst till vänster i bild.

Golvmosaik