• Bild av Åke Gustafsson Soops kortlek.
    Kortleken som kostade herr Åke hans sista ägodelar.
  • Bild av kortleken, mellan två stora lejonur.
    Kortleken, på sin plats i kuriosaskåpet, mellan de två majestätiska lejonuren.

Kortlek