• Bild på den wrangelska ringkragen.
    Den enda rustningsdelen som vi med säkerhet kan säga har tillhört Carl Gustaf Wrangel.
  • Bild på den wrangelska vapenskölden.
    Här ser vi Wrangel i en triumfvagn med sitt motto och årtalet 1666. Ganska nöjd, eller hur?

Wrangelska kragen