Ett åttkantigt rum med trägolv, två meter höga träpaneler på väggarna och höga fönster. I mitten av rummet står en svarv och på väggarna hänger hundratals svarvjärn.
Svarvkammaren. Foto: Helena Bonnevier, Skoklosters slott/SHM (CC BY).

Andra våningen

På slottets andra våningsplan ligger den Ofullbordade salen. Det 325 kvadratmeter stora rummet skulle ha blivit en magnifik festsal.

Eftersom festsalen aldrig färdigställdes utgör den en unik möjlighet att se flera olika förberedande arbetstekniker, som murning och grundputs. I den Ofullbordade salen är en stor mängd verktyg och arbetsbord utställda. Flera av föremålen har använts vid slottsbygget.

Ofullbordade salen
Den Ofullbordade salen. Foto: Erik Lernestål, Skoklosters slott/SHM (CC BY).

Gästrummen

Längs med andra våningens övriga sidor ligger flera gästrum. De har genom åren använts av besökare av olika slag, till exempel familjemedlemmar och betalande besökare. Redan under tidigt 1700-tal kom besökare till Skokloster för att se byggnaden och de många konstskatterna.

Samtliga rum fick av Wrangel namn efter europeiska storstäder. Varje rum hade också en stor bild av städerna ovanför ingångsdörren. Anledningarna var sannolikt dels att visa en viss världsvana, dels att underlätta för gästerna att hitta rätt.

Ett stort rum med trägolv. I rummet finns en stor öppen spis, en säng med vit sänghimmel och några andra möbler.
Gästrummet Magdeburg. Foto: Margareta Gaik, Skoklosters slott/SHM (CC BY).

Svarvkammaren

I direkt anslutning till den Ofullbordade salen ligger sex likaledes helt ofullbordade rum. Ett av dem tjänstgör som möbelförråd, ett som förråd för tavlor och två som förråd för olika andra föremål. De två övriga ofullbordade rummen är museirum. I ett av dem finns Carl Gustaf Wrangels och Nils Brahes svarvar.

I mer än 250 år var konsten att svarva en del av den furstliga utbildningen i Europa. Man hade egna svarvlärare som var mästare i konsten och man svarvade i dyrbara, exklusiva material som till exempel elfenben och ebenholts.

Wrangels svarvkammare låg ursprungligen på översta våningen. Efter hans död flyttades verktygen och svarvarna ner till entréplan för att gårdssnickaren skulle kunna använda dem. Först på 1940-talet återskapade makarna von Essen en svarvkammare genom att flytta allt, verktyg, svarvar och väggpaneler, till andra våningen.

sko_a_2708
Den Wrangelska svarvkammaren när den var uppställd på entréplan för gårdssnickaren. Foto: Skoklosters slott/SHM (PDM).