Ett stort och ljust rum med fyra dubbla pelare i mitten.
Foto: Ola Myrin, Skoklosters slott/SHM (CC BY).

Entréplan

En storslagen, pelarprydd entré med en stor öppen innegård. Slottets första intryck är ämnat att imponera.

Liksom slottets huvudkonstruktion i övrigt syns de italienska influenserna på entréplan. Den öppna innergården lämpar sig däremot inte riktigt för det svenska klimatet. Tanken med de breda korridorerna in mot innergården på varje våningsplan var dels att ge ljuset tillfälle att komma in i huset, dels att vara ett promenadstråk för herrskapet. Korridorerna kallas också för omgångar.

I entréplans östra del finns idag museipersonalens kontor samt museibutiken. Redan under 1600-talet var det herrskapets vinterbostad och på 1940-talet flyttade de sista privata ägarna in i rumssviten för att bo där året om. Andra delar av entréplan har alltid tjänstgjort som så kallade ekonomiutrymmen, såsom förråd och bostäder för tjänstefolket.

Även om det stora köket på 1600-talet var beläget i en separat byggnad utanför slottet, fanns även två mindre kök på entréplan. Köket i anslutning till herrskapsbostaden kallades för ett prunk-kök, ett prydnadskök. Det var inrett med fina möbler och textilier. På väggarna hängde tavlor som hade mat-tema. Prydnadsköket skulle vara en sällskapsyta för Skoklosters slottsfru och hennes gäster.

sko_a_2704
Ett rum i rustmästarens bostad kring sekelskiftet 1900. Foto: Skoklosters slott/SHM (PDM).

Flera av rummen på entrévåningen är idag omvandlade för att slottets besökare ska få en bra upplevelse. Butiken, toaletterna och kaféet är några exempel. För tillgänglighetens skull finns även tre utställningsrum med många av slottets vackra föremål. Bland annat brukar tavlan Vertumnus hänga i första utställningsrummet, såvida den inte är på utlån någonstans i världen.

Ett åttkantigt rum med välvt tak. I mitten av rummet en pelare. Runt omkring står montrar i svart trä.
Tredje utställningsrummet på entrévåningen. Foto: Ola Myrin, Skoklosters slott/SHM (CC BY).