Ett oktagonalt, träklätt rum med låga fönster. På väggarna, i taket och på golvet finns vapen och rustningar.
Wrangels rustkammare. Foto: Erik Lernestål, Skoklosters slott/SHM (CC BY).

Tredje våningen

Den översta våningen av slottet har alltsedan Wrangels tid innehållit vapensamlingen, boksamlingen och den vetenskapliga samlingen samt en del kuriosa.

Våningen var tänkt att vara en plats för umgänge under mer avslappnade förhållanden än representationsvåningen på första plan.

Mest känd av slottets samlingar är nog Wrangels rustkammare. Rustkammaren på Skokloster är den enda i världen som har bevarats i sin ursprungliga 1600-talsmiljö. Wrangel krävde i sitt testamente att rustkammaren alltid skulle finnas kvar på Skokloster. Den äldsta bevarade beskrivningen av rustkammaren och alla dess tusentals föremål är från 1710. Den nuvarande hängningen av vapnen bygger på 1710 års inventarium.

I Wrangelska rustkammaren finns bössor, värjor, svärd, rustningar och pilbågar. Men också avancerade dörrlås och rariteter från fjärran länder som en sydamerikansk hängmatta, en grönländsk kajak och uppstoppande djur. Med rustkammaren ville Carl Gustaf Wrangel visa att han samlade det absolut senaste från konstens och teknikens områden.

På andra sidan av samma våningsplan finns ytterligare tre rum för vapen och rustningar, Brahe-Bielkes rustkammare. Den uppkom efter Carl Gustaf Wrangels död och innehåller alla efterkommande generationers vapensamlingar.

Två rustningar och några svärd mot en målad vägg.
Ett av rummen i Brahe-Bielkeska rustkammaren. Foto: Skoklosters slott/SHM (CC BY).

Genom seklerna har vissa av våningsplanets rum genomgått förändringar. Den mest genomgripande förändringen skedde på 1830- och 40-talen då Magnus Brahe lät omvandla sju av rummen till ett sammanhängande bibliotek. Slottets böcker hade tidigare varit spridda i olika utrymmen, och i vissa fall förvarade i packlådor.

Ett rum med bokhyllor. Bokhyllorna har gröna galler och rummets tak är målat med blommor.
Biblioteket. Foto: Helena Bonnevier, Skoklosters slott/SHM (CC BY).