Samarbeten

På Skoklosters slott arbetar vi med utgångspunkten att samarbeten främjar kunskapsutveckling. Vi är engagerade i långsiktiga samarbeten med universitet och högskolor, både inom och utanför landets gränser.

Samarbetena utgår från museets samlingar, men kan ta sig olika uttryck. Som exempel kan nämnas utforskandet av den polska boksamlingen, i samarbete med Slaviska institutionen, Stockholms universitet, Vetenskapsakademien i Krakow och universitetet i Warszawa, vilken har lett till nya insikter.