Agora 2.0

Agora 2.0 är ett EU-finansierat projekt som syftar till en ökad kulturarvsturism för att stärka Östersjöregionens identitet.

Projektet bestårav fem delprojekt uppdelade på: 

  • Flygsandsområden
  • Skog
  • Klippor och stenar
  • Tegelgotik och Slott

Skoklosters slott utgör slottsgruppen (delprojekt Tegelgotik och Slott) tillsammans med Tavastehus i Finland och Narva slott i Estland. Samtliga delprojekt ska vara transnationella; d v s flera länder arbetar tillsammans. 

En annan del av Agora 2.0 är BASTIS, som står för Baltic Sea Heritage Tourism Information Service.

Läs mer om projektet Agora 2.0