Östersjöslott

Nio självständiga länder omger idag Östersjön. Polen, Tyskland, Danmark, Sverige, Finland, Ryssland, Estland, Lettland och Litauen. Länderna är genom sin historia nära sammanlänkade, trots att de också delar ett ibland våldsamt förflutet.

Föreningen The Association of Castles and Museums around the Baltic Sea var det första kulturhistoriska nätverket som bildades i den nya eran, och har till uppgift att skapa kontakter och samarbeten kring några av de viktigaste historiska monumenten i Östersjöregionen. 

Föreningen är opolitisk och har till uppgift att sprida kunskap om och göra kulturarvet i denna del av Europa känt i övriga världen.

För mer information om föreningen