Arcimboldo och hans tid

Konstnären Giuseppe Arcimboldo 

Föddes 1527 i Milano, men blev berömd för sitt arbete vid det tysk-romerska rikets hov, först hos kejsar Maximilian II i Wien och därefter hos dennes son, Rudolf II i Prag. Även om hans utbildning i tidiga levnadsår i stort är okänd vet vi att hans far också var konstnär. De två utförde bland annat fresker i Milanos domkyrka tillsammans. Vid det tysk-romerska hovet arbetade Giuseppe Arcimboldo såväl som konstnär och arkitekt som anordnare av kejserliga fester. Kring 1560-talets mitt började han utföra målningar i den stil som han är känd för i vår tid, med ansikten som komponeras av en mängd objekt, till exempel frukter och grönsaker, köksredskap eller böcker.

Rudolfs Konstkammare

Rudolfs Konstkammare, som låg i Pragborgen, var berömd för sina samlingar. Konstkammaren sågs som ett universum i miniatyr där den stora världens alla företeelser finns representerade: människans dygder, kosmos planeter och stjärntecken, årstiderna och elementen, naturens under och människans konstnärliga färdigheter. När 30-åriga kriget led mot sitt slut plundrades konstkammaren av svenskarna och enorma skatter fördes upp till Sverige och den väntande drottning Kristina. De deltagande officerarna, till exempel Skoklosters byggherre Carl Gustaf Wrangel, fick också sin del av kakan. Målningen Vertumnus var ett av de verk som togs från konstkammaren, men det är oklart var den befann sig fram till 1850-talet, då den dyker upp i rullorna igen. Eventuellt har den funnits på familjen Brahes slott Bogesund.

Bibliotekarien 

Arcimboldomålningen Bibliotekarien har funnits på Skokloster sedan mitten av 1700-talet. Skoklosters dåvarande ägare, Erik Brahe, överförde en större mängd föremål till slottet från sina andra gods inför sin avrättning 1756. Domen mot Erik Brahe för sammansvärjning mot riket innebar nämligen att alla hans egendomar, förutom Skokloster, skulle beslagtas. Verket föreställer en man, uppbyggd av böcker och biblioteksrelaterade föremål. 

Wolfgang Lazius

Vanligtvis har målningen ansetts vara en representation av en lärd man i största allmänhet, som en karikatyr av en bibliofil. Men det kan även vara ett porträtt av Wolfgang Lazius (1514-1565), en vetenskapsman i tjänst hos kejsarna Ferdinand I och Maximilian II.