Gamla vackra bokhyllor i en miljö med handmålade väggar och tak

Biblioteket

Adliga familjebibliotek från fyra sekel

Skoklosters slotts bibliotek ligger på översta våningen i den östra delen av slottet med utsikt över Mälaren. När slottet byggdes rekommenderade samtidens arkitekter att bibliotek, enligt en tradition från antiken, skulle placeras mot öster, där man bäst kunde utnyttja morgonljuset för läsning.

Här förvaras idag sju adliga familjebibliotek. Carl Gustaf Wrangel lät ställa upp sin boksamling i slottet i mitten av 1660-talet. Vid hans död år 1676 innehöll samlingen omkring 2400 böcker. De var ordnade efter ämne och storlek.

Biblioteket består av böcker som han ärvt efter sin far Herman Wrangel, böcker han fått i gåva eller tagit i krigsbyte, men framförallt böcker som han köpt.

Många varierande ämnen

Inköpen gjordes i de stora europeiska handelsstäderna, ibland sedan Wrangel läst annonser i tidningar eller fått råd av sina handelsagenter. Böckernas ämnen är mycket varierande.

Eftersom Wrangel under sitt liv lät bygga flera slott, skaffade han sig naturligtvis arkitekturböcker och planschverk med bilder av slott ute i Europa. Han var också intresserad av tekniska nyheter både inom byggnadskonst och fortifikation.

Böcker på utländska språk

En stor avdelning i biblioteket består av böcker på franska, italienska och spanska. Annars är latin och tyska de vanligaste språken i boksamlingen. När Wrangel dog ärvdes hans böcker av barn och barnbarn och bara en dryg fjärdedel stannade kvar på Skokloster.

De förlorade böckerna kompenserades genom att Nils Brahe den yngre., Wrangels svärson och efterträdare som slottsherre, ärvde sin farbror Per Brahes bibliotek från Visingsborgs slott på Visingsö och lät föra det till Skokloster.

Boksamlingen växer

Liksom i Wrangels bibliotek finns här böcker i de flesta ämnen tryckta under 1500- och 1600-talen. I mitten av 1700-talet växte samlingen ytterligare genom att biblioteket från Salsta slott norr om Uppsala flyttades till Skokloster. Greve Carl Gustaf Bielke hade före sin död år 1754 bestämt att Erik Brahe, tidigare gift med Bielkes dotterdotter Eva Chatarina Sack, skulle överta hans stora boksamling. Samlingen består av 8 000 volymer.

Carl Gustaf Bielke hade gjort omfattande bokinköp i samband med besök i Frankrike. Han var också en flitig kund på bokauktionerna i Stockholm och Uppsala. Carl Gustaf Bielke märkte sina böcker med ett exlibris och antecknar också ofta var han köpt dem och vad de kostat.

År 1800 växte Skoklosterbiblioteket ännu en gång genom arv, när Ulrik Scheffers 1700-talsbibliotek från Stora Ek i Västergötland fördes hit.

Nuvarande inredning

Under första hälften av 1800-talet fick de sju rummen i biblioteksvåningen sin nuvarande inredning. Väggar och tak målades då i pastellfärger och bokskåpen med gröna galler kom på plats. Kartor i stora format hänger på väggarna.

På golv och bänkar står jord- och himmelsglober, som också hörde hemma i biblioteksmiljön. I ett av rummen finns en plugghäst, dvs en ryggvänlig lässtol som man sitter på som på en hästrygg. Carl von Linné hade en likadan.

Bibliotekskatalogen

Alla böcker har katalogiserats sedan staten köpte Skoklosters slott. Katalogen innehåller förutom boktitlar även uppgifter om bokband, illustrationer och tidigare ägare. Bibliotekskatalogen görs för närvarande tillgänglig i den nationella bokdatabasen Libris.
www.libris.kb.se

Visning av biblioteket

Biblioteket ingår inte i den vanliga visningen av slottet men visas för grupper på beställning. Forskare och studenter kan besöka biblioteket efter överenskommelse.