Måleri

I Skoklosters samlingar finns cirka 1000 målningar, från 1400-talet fram 1960-talet. Övervägande delen av målningarna är porträtt, nästan 600 stycken. Övriga motiv är landskap, historiemåleri, stilleben, genrebilder och allegorier. Målningarna har, förutom de som tillhört slottets byggherre redan på 1600-talet, kommit till slottet genom arv, gåvor till och inköp av ägarna. Brahefamiljen som ägde slottet i 253 år står för den största delen.

Arcimboldo

Ett hundratal konstnärer är representerade. Bland de tidigaste mästarna är Giuseppe Arcimboldo, italienaren som var anställd hos den habsburgska kejsaren Rudolf II i Prag i slutet av 1500-talet. Hans porträtt av kejsaren som guden Vertumnus finns på Skokloster och är en av världens mest kända målningar. Tavlan av Vertumnus hamnade troligen i svensk ägo i samband med att den svenska armén  intog och plundrade delar av Prag 1648. Läs mer om Vertumnus här.

Porträttkonstnärer

Från 1600-talet finns ett flertal berömda konstnärer representerade. Carl Gustaf Wrangel hade två skickliga porträttkonstnärer anställda. Den ena var David Klöcker Ehrenstrahl, eller "den svenska konstens fader" som han ibland kallas. Han är representerad i slottets samlingar med ett 20-tal verk. Den andra var den under 1600-talets andra hälft mycket kända porträttkonstnären Matthäus Merian d.y.

Den förlorade sonens återkomst

En annan betydande konstnär är Gerbrand van den Eeckhout, som var elev till Rembrandt. Han har målat den dramatiska scenen Den förlorade sonens återkomst.

Senare målningar

1700-talet representeras av bland annat Gustav Lundberg och Alexander Roslin som målat ett utmärkt porträtt av kanslipresidenten greve Ulrik Scheffer. Scheffer var både stats- och utrikesminister under Gustaf III tid. De två viktigaste porträttkonstnärerna under 1800-talets första hälft var Olof Södermark och Fredrik Westin. Det sista porträttet som införlivades i tavelsamlingen var porträttet av Gustav VI Adolf, målat av Kurt Jungstedt 1961.