Slottet och samlingarna

Ta ett steg bakåt i historien och in i stormaktstiden

Skoklosters slott är det största privatpalats som någonsin har byggts i Sverige. Arkitekturen, de intakta interiörerna och de utsökta föremålen gör slottet till ett av Europas främsta barockslott. 

Historik

Slottet uppfördes 1654–1676 av greve och fältmarskalk Carl Gustaf Wrangel under den svenska stormaktstidens mest blomstrande period. Ritningarna till slottet utarbetades i huvudsak av den tyske arkitekten Caspar Vogel, och bearbetades vidare av Jean de la Vallée, Mathias Spieler och Nicodemus Tessin d.ä.. Slottet är byggt i barockstil.

Slottet kom dock aldrig att fullbordas helt utan bygget avstannade då byggherren Wrangel dog 1676.
När budet om Wrangels död nådde arbetarna på slottet lade de genast ner arbetet på eftersom de befarade att lönerna skulle utebli. Inte heller de planerade anläggningarna mot vattnet och de magnifika trädgårdarna blev fullföljda.

Ett fideikommiss

Efter Carl Gustaf Wrangels död övergick ägandet till familjen Brahe, då Wrangels dotter Margareta Juliana år 1660 gift sig med riksrådet och amiralen greve Nils Brahe d.y.. Vid hans död 1699 instiftade änkan Margareta Juliana ett fideikommiss för sonen - generalmajoren greve Abraham Brahe (1669-1728). Skokloster var sedan i familjen Brahes ägo tills dess ätten utslocknade 1930.
Då övergick slottet genom arv till familjen von Essen.

1967 köptes Skoklosters slott med de cirka 50 000 inventarierna av svenska staten. Slottet blev ett statligt museum och ingår i dag i myndigheten Statens historiska museer. 

Samlingarna

I samlingarna samsas magnifika praktföremål och triviala ting. I de omfattande samlingarna finns en mängd möbler, konsthantverk, textilier, vapen och böcker från 1600-talet. Därtill finns föremål från slottets senare ägare under 17-, 18- och 1900-talen. Bättre än på de flesta ställen vet vi här vilka som har tillverkat, brukat och beundrat de välbevarade inredningarna och föremålen.

På Skokloster finns tre vapensamlingar; den Wrangelska, den Braheska och den Bielkeska. Ägarfamiljerna har genom åren b l a samlat konst, textilier, konsthantverk, böcker och keramik från tiden 1550 till 1850. Bankettsalen, som skulle blivit en av norra Europas största, färdigställdes aldrig. Den lämnades som den byggarbetsplats den var; komplett med verktyg och byggställningar som än idag kan betraktas på plats.

När staten övertog slottet inleddes ett omfattande renoveringsarbete under ledning av arkitekt Ove Hidemark. Vid restaureringen användes gamla hantverkstraditioner och man utnyttjade de handböcker som Wrangel hade efterlämnat. Slottet är numera byggnadsminne.