Vertumnus - Mer än en fruktgubbe

 

 

Målningen Vertumnus av Arcimboldo är kanske det mest kända föremålet i Skoklosters slotts samlingar. Vem har inte sett den färgglada fruktgubben? Men hur många vet något om porträttet och dess bakgrund? Vad betyder till exempel Vertumnus?

Kom nära målningen

 

 

 

Giuseppe Arcimboldo målade Vertumnus, porträttet av Rudolf II, i Milano 1591 och skickade det till kejsaren tillsammans med en hyllningsdikt.

Årstidernas och förändringarnas gud

Vertumnus (Vortumnus, Vertimnus) är årstidernas och förändringarnas gud i romersk mytologi. Vertumnus kunde förvandla sig och anta olika skepnader och kunde på så sätt vinna sin maka Pomonas kärlek. Om detta kan man läsa i Ovidius Metamorfoser, ett av de mest kända diktverken från antiken. Ovidius var väldigt populär bland Arcimboldos samtida och det var inte ovanligt att konstnärer valde motiv ur hans Metamorfoser.  


Porträtt av Rudolf II (troligen Hans von Aachen ca 1600)

Inte bara en gubbe av frukt

Men porträttet Vertumnus är inte bara en gubbe av frukt. Det är också ett porträtt av en verklig person. Konstnären Giuseppe Arcimboldo (1527-1593) verkade under många år som hovmålare hos den tysk-romerske kejsaren Rudolf II i Prag. Porträttet föreställer Rudolf. Valet av gud var säkert tänkt att smickra kejsaren, då det antyder att han var upphovet till det tysk-romerska rikets blomstring. Den egensinniga avbildningen säger också något om det sprudlande, intellektuella klimat som rådde vid hovet i Prag vid den här tiden.

Har ägts av Brahe sedan 1680-talet

Målningen överfördes förmodligen till Skokloster från Bogesunds slott vid 1800-talets början av Magnus Brahe. Det är troligt att familjen Brahe har ägt tavlan sedan 1680-talet, eftersom bouppteckningen efter Per Brahe d.y. omnämner ”ett stycke af Frucht sammansatt”. Ursprungligen var den en del av Rudolf II:s konstkammare, en samling märkvärdiga föremål från naturen och av mänsklig hand. Konstkammaren plundrades av en svensk styrka i slutet av 30-åriga kriget och stora skatter togs med hem till Sverige.