1. Start
  2. Skoklosters slotts historia
  3. Människorna på Skokloster
  4. Skoklosters slott och drottning Kristina

Skoklosters slott och drottning Kristina

Vid sidan om sin egen skicklighet och sin fars kontakter hade Carl Gustaf Wrangel drottning Kristina att tacka för sin position i samhället.

Efter 30-åriga kriget var Carl Gustaf Wrangel en av de stora vinnarna. Hans framgångar på slagfältet gav honom och kungariket Sverige ära och stora inkomster. Som ett synligt tack från drottning Kristina blev han upphöjd till grevlig rang och utnämnd till generalguvernör av svenska Pommern.

Det stora ryttarporträttet som David Klöcker Ehrenstrahl fick i uppdrag att färdigställa visar på Carl Gustaf Wrangels upphöjda samhällsposition.

Skoklosters-slott-wrangel-675x580
Föremålsnummer 698_SKO. David Klöcker Ehrenstrahl (PDM).

Föremål som rör drottning Kristina i Skoklosters samlingar

Utöver ett antal böcker som relaterar till drottning Kristinas liv finns även några målningar och mindre föremål. En del av dem är gåvor från drottningen till Wrangel eller medlemmar av familjen Brahe.

Pistoler med elfenbensstock

Skoklosters_slott_pistoler_Kristina_dig14281
Föremålsnummer 5868 och 5869_SKO. Foto: Erik Lernestål, Skoklosters slott/SHM (CC BY)

Pistoler av Michael de la Pierre, ca 1660–1668.

(Kaliber 12,6 mm, längd 515 mm, vikt 835 g.)

Parpistoler med hel stock av elfenben är mycket sällsynta. Även på 1600-talet var de sällsynta och användes därför som gåvor mellan högt uppstående personer. Detta par har en avslutande knopp skuren i form av ett så kallat polskt huvud, ett manshuvud med slokmustascher och pälsbrämad hatt. Pistolerna är skänkta av drottning Kristina till Carl Gustaf Wrangel.

Bild av Stockholm

Skoklosters_slott_Stockholm_Wolffgang_Hartmann_1650
Koppartryck av Wolffgang Hartmann, 1650.Föremålsnummer 15808_SKO och 15809_SKO (PDM).

Bilden av Stockholm är framställd till Kristinas Kröning 1650. Den visar en vy över staden tagen från Skeppsholmen. Språkbandet upptill lyder ”Then Konungslige Residens och Hufwud Staden Stockholm”. Invid en trumpetblåsande ängel finns en porträttmedaljong av drottning Kristina och språkbandet ”Vivat Christina” (Leve Kristina). (Bredd 810 mm, höjd 515 mm.)

Bomsadel

Skoklosters_slott_drottning_Kristina_C12604-001

Föremålsnummer 12604_SKO. Foto: Skoklosters slott/SHM (CC BY).

(Höjd 520 mm, längd 550 mm.)

Sadeln med tillhörande träns och stigbyglar är först noterad i Skoklosters inventarier 1710. Hela uppsättningen är då attribuerad till drottning Kristina. Eftersom sadeln inte är dokumenterad i Carl Gustaf Wrangels inventarium kan det tyda på att sadeln kommit till Skokloster genom familjen Brahe.

Porträtt föreställande drottning Kristina

Skoklosters_slott_drottning_Kristina_C03041-001
Oljemålning på duk av David Beck. Föremålsnummer 3041_SKO (PDM).

(Bredd 915 mm, höjd 1115 mm.)

Porträttet är målat någon gång på 1650-talets första del av den holländske konstnären David Beck. Han var drottning Kristinas hovmålare under en lång tid och han följde henne till Rom efter abdikationen 1654. Porträttet kan ha målats i samband med att Kristinas mor Maria Eleonora dog 1655 med tanke på att Kristina bär sorgkläder och sorgesmycken. Porträttet är skänkt av Kristina till Carl Gustaf Wrangel.

Porträtt föreställande drottning Kristina

Skoklosters_slott_drottning_Kristina_dig7807
Oljemålning på duk. Kopia efter Jacob Ferdinand Voet. Föremålsnummer 11442_SKO (PDM).

(Bredd 900 mm, höjd 1130 mm.)

Ett annat porträtt i Skoklosters samlingar är en kopia efter den flamländske konstnären Jacob Ferdinand Voet. Originalporträttet är utfört 1680, långt efter Kristinas regenttid. Trots det håller hon ett riksäpple i högerhanden och hon håller vänsterhanden på ett lejon för att markera sin styrka och position.

Porträtt föreställande drottning Kristina

Skoklosters_slott_Wuchters_Kristina
Oljemålning på duk av Abraham Wuchters, 1661. Föremålsnummer 615_SKO (PDM).

(Bredd 810 mm, höjd 1160 mm.)

Ett tredje porträtt i samlingarna målades 1661 av den holländsk-danske konstnären Abraham Wuchters. Det är en knäbild, där den före detta drottningen är iförd en vit klänning med blå rosetter. Hon håller en nedåtvänd spira i höger hand, vilket sannolikt ska symbolisera att hon har abdikerat. Porträttet tillkom i Norrköping när hon hade återvänt till Sverige för att försäkra sig om sina inkomster efter Karl X:s död.