UPPTÄCK MUSEET

Kuriosakabinettet

Längst upp i slottet, längst ut i ett tornrum gömmer sig en annorlunda samling. Det är kuriosakabinettet. Rummets originella målning ger ett skimmer åt föremål från fyra århundraden och fyra kontinenter.

Ända sedan greve Wrangels dagar har såväl slottets ägare som gäster bidragit med souvenirer från jordens alla hörn. Paddlar, uppstoppade fåglar, bitar av ett valskelett, fornlämningar, skeppsmodeller… Allt i ett rum längst upp i slottet.